Vertrouwenspersoon

Medewerkers kunnen op hun werk te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of misstanden. Het is belangrijk dat zij hiermee ergens terecht kunnen. Daarnaast zijn bedrijven verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van uw beleid zijn. JCC Consulting kan deze rol voor uw organisatie vervullen.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een functionaris tot wie de medewerker, die wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag, zich kan wenden voor advies en ondersteuning. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is zeer wenselijk voor het uitvoeren van beleid dat voortkomt uit wet- en regelgeving. Onder andere de Arbowet en de Governancecode Zorg stellen dat medewerkers beschermd moeten worden en veilig een melding moeten kunnen indienen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon zijn:

  • Opvang: het opvangen en begeleiden van slachtoffers;
  • Preventie: informatie verschaffen over de taken van de vertrouwenspersoon en het beleid van de werkgever omtrent ongewenst gedrag/ integriteit/ gedragscode;
  • Advies: de organisatie adviseren over het te voeren beleid en de te nemen maatregelen.

Meer weten over wat een vertrouwenspersoon doet? U kunt hier de model functiebeschrijving bekijken van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Integriteit en ongewenste omgangsvormen

Vertrouwenspersonen kennen in principe twee vakgebieden: integriteit en ongewenste omgangsvormen.

  • De Vertrouwenspersoon Integriteit is een rol die onderdeel uitmaakt van de klokkenluidersregeling. Medewerkers moeten vermeende onregelmatigheden of misstanden in een organisatie kunnen melden. De medewerker die een melding wil maken moet zich veilig voelen en niet bang hoeven zijn voor sancties of nadeel in zijn rechtspositie.
  • Onder ongewenste omgangsvormen vallen bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, chantage of agressie.

Voordelen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon

Het instellen van een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor medewerkers om ongewenst gedrag of misstanden te melden. Iemand van buiten de organisatie kan objectiever kijken naar de situatie en er is geen sprake van belangenverstrengeling. Daarnaast kan inhuren financieel voordeliger zijn, omdat de organisatie niet zelf hoeft te investeren in het opleiden en gekwalificeerd houden van de vertrouwenspersoon.

Waarom kiezen voor JCC Consulting?

  • JCC Consulting beschikt over de nodige juridische kennis en inzicht in context, vanwege jarenlange ervaring in de zorgsector, het bedrijfsleven en de semi-publieke sector;
  • JCC Consulting kan professionele afstand tot het gespreksonderwerp en de gesprekspartner bewaren en tegelijkertijd toch betrokken en empathisch blijven;
  • Marlout Corba van JCC Consulting is lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Zij heeft de training Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen gevolgd.

Meer weten over onze werkwijze en de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.