Mediation

Heeft u binnen uw organisatie een conflict met een medewerker of andere partij? En bent u op zoek naar een duurzame oplossing, die snel en relatief goedkoop is? JCC Consulting kan u ondersteunen met mediation.

Wat is mediation?

Bij conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Wanneer u boos bent, is het moeilijker om met de ander te praten en naar elkaar te luisteren. Soms lijkt de situatie onoplosbaar. Toch heeft vrijwel elk geschil een oplossing die aanvaardbaar is voor beide partijen. Een onafhankelijke derde, de mediator, kan uitkomst bieden en een juridische strijd voorkomen. Dit levert winst op voor alle partijen.
Een professionele mediator helpt partijen begrip te krijgen en opnieuw te verwoorden wat het belang van een partij is, in plaats van wat het standpunt van partijen is. Samen gaan zij op zoek naar de beste oplossing, waarbij gestreefd wordt naar een win-win situatie.

Wanneer mediation?

Mediation kan uitkomst bieden bij geschillen, conflicten, misverstanden en ruzies, zowel in zakelijke als privésfeer. Daarnaast kan mediation ingezet worden bij het maken van contractafspraken, het onderhandelen over leveringen of andere zakelijke verschillen van inzicht. Bij mediation is het belangrijk dat partijen beiden gemotiveerd zijn om te zoeken naar een oplossing.

Mediation is niet geschikt als het conflict zich concentreert op een onwettige actie of als er bij één van de partijen geen bereidheid bestaat om samen tot een oplossing te komen.

De voordelen van mediation

Kenmerkend voor mediation zijn vertrouwdheid, het informele karakter en de actieve rol van de betrokken partijen. Mediation is meestal sneller en goedkoper dan een juridische procedure.

Waarom kiezen voor JCC Consulting?

  • JCC Consulting onderscheidt zich door haar oog voor mensen, hun belangen en onderlinge relatie.
  • Marlout Corba van JCC Consulting is een geregistreerd mediator en lid van de Vereniging Mediators Noord-Holland (VMNH). Zij heeft de post doctorale opleiding tot mediator gevolgd aan het ADR Instituut, onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam.

Meer weten over onze werkwijze en de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op.